Retreat Infos

Diese Seite soll dazu dienen Retreat-Termine zu veröffentlichen.

Wer hier sein Retreat bekannt machen möchte kann uns die nötigen Infos über unser Retreatformular zukommen lassen.


This page is meant to inform about the dates of future retreats.

Anyone who likes to announce their planned retreat is welcome to let us know by using the retreat-form.
uk

Dear Dhamma friends!
 
We are happy to announce that the annual Pa Auk Latvia International Meditation centre retreat will be held from 24th of July till 21st of August, 2011. This year we are organizing the event with the blessings of venerable Pa Auk Sayadaw and venerable U Revata with aim to bring together people who want to practice meditation according to Theravada tradition and develop the necessary Samatha and Vipassana meditation skills.
 
This years retreat will take place in school of Ruja, nearby the upcoming Pa Auk Latvia International Meditation Centre in the territory of Rujas Diki. During the retreat we will have intensive meditation sessions, Dhamma talk video presentations and Dhamma discussions in evening. During weekends there will be working sessions to improve the territory of upcoming meditation centre in Rujas Diki.
 
We welcome everybody who wants to develop their meditation skills – both beginners and practicing jogies are welcome. We will provide the participants with place to sleep in Ruja school and meals twice a day according to the PA AUK traditions – for more detailed information please see www.paauk-latvia.org  EVENTS or send us email to info@paauk-latvia.org.
 
With Metta,
Management Committee
Pa Auk International Meditation Centre Latvia
 
 
 
Latviaflag

Sveicināti Dhammas draugi!
 
Priecājamies Jums paziņot, ka no 2011. gada 24. jūlija līdz 21. augustam, Biedrība Pa Auk Latvija Starptautiskais Meditācijas Centrs organizē gadskārtējo retrītu. Ar godājamā skolotāja Pa Auk Sayadaw un godājamā U Revata saņemto svētību rīkojam pasākumu, kura mērķis ir apvienot cilvēkus, kas vēlas praktizēt meditāciju saskaņā ar Theravadas tradīciju un attīstīt nepieciešamās Samatha un Vipassana meditācijas iemaņas.
 
Retrīts šogad norisināsies Rūjas skolā, blakus topošajam Pa Auk Latvija meditācijas centram Rūjas Dīķu teritorijā. Retrīta norisēs iekļauta intensīva meditācija, ikvakara Dhamma talk video prezentāciju un diskusiju formā, kā arī nedēļas nogalēs talkas topošā centra teritorijā Rūjas Dīķos. 
 
Pasākumā aicināti līdzdarboties visi, kas vēlas attīstīt savas meditācijas iemaņas - gan iesācēji, gan ikdienā praktizējoši jogiji. Dalībnieku izguldināšana tiks nodrošināta Rūjas skolas telpās, turpat arī divas ēdienreizes dienā saskaņā ar PA AUK tradīcijām – sīkāku informāciju skatīt www.paauk-latvia.org sadaļā „PASĀKUMI” vai rakstiet uz epastu info@paauk-latvia.org.
 
 
Ar Mettu,
Pa Auk Latvija Starptautiskā Meditācijas Centra
Vadības komiteja